Política de Privacitat

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l’ús del lloc web www.virradegracia.cat (en endavant “el lloc web”), del qual Jordi Collell Codina (d’ara en endavant el PROPIETARI) amb NIF 47714715L. A través del seu lloc www.virradegracia.cat, el propietari proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de comprar-los. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de comptar amb la condició de “Client”, la qual s’adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que el propietari posteriorment comunica a través d’email . La condició de Client suposa l’adhesió a les condicions d’ús, la versió publicada en el moment en què s’accedeix al lloc web. En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no es registren ni inicien una compra de producte (en endavant, “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació. El propietari comunica als seus clients i usuaris que es dirigeix ​​exclusivament a un públic major de 18 anys.

Accés i seguretat

Està prohibit l’accés a aquesta pàgina web i la venda de productes a totes aquelles persones menors de 18 anys, o sent de major edat no puguin ser destinataris d’informació relacionada amb begudes alcohòliques de conformitat amb la legislació del domicili des del qual accedeixin a aquesta pàgina web.

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar els seus comentaris per email a: hola@virradegracia.cat

Preus

Tots els preus dels productes que s’indiquen a www.virradegracia.cat inclouen IVA (21%) i d’altres impostos corresponents. No obstant això, els preus no inclouen les despeses referents a l’enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client. També es detalla a part qualsevol recàrrec que puguin incloure els diferent mètodes de pagament.

Pagament

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figura en el lloc web per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d’enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes es mostraran prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra. El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda s’enviarà per correu electrònic. El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa i / o altres targetes anàlogues). El pagament amb targeta es realitza a través de la plataforma Stripe amb els seus protocols de seguretat. El Client haurà de notificar a l’EMPRESA qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o telefònicament, en el menor termini de temps possible perquè L’EMPRESA pugui realitzar les gestions oportunes.

Formalització de comandes

Un cop formalitzada la comanda, amb l’acceptació dels Termes i condicions i la confirmació del procés de compra, L’EMPRESA enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

Cancel·lació i devolucions de comandes

L’EMPRESA accepta cancel·lacions de comandes quan es sol·licitin abans de l’enviament de la comanda. Per realitzar la cancel·lació s’ha de sol·licitar enviant un correu electrònic a hola@virradegracia.cat.

 


Avís Legal

De conformitat amb el que disposa la RGPD 2016/679, de Protecció de Dades, VIRRA DE GRÀCIA informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporades en un fitxer de clients i seran tractats de manera automatitzada.

Al web virradegracia.cat hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu i comercial sobre cerveses d’elaboració artesanal. El seu principal objectiu és la venda en línia de begudes alcohòliques (cerveses artesanes) a majors de 18 anys i facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que s’ofereixen.

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquest web o subscripció a la llista de mailing o d’e-notícies, el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer amb l’objectiu de subministrar la informació comercial sol·licitada en els formularis o subscripcions.

La finalitat del fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió fiscal, administrativa, comercial i comptable de l’empresa.

Si ho desitja, pot dirigir-se a hola@virradegracia.cat per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant en qualsevol dels casos, com a referència “DADES PERSONALS” i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat.

Condicions d’ús

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser usuari del web de okasional-beer.com implica que reconeix haver llegit i acceptat l’avís legal i els termes i condicions de la botiga en línia. Si pel motiu que fos no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

Responsabilitats

Virra de Gràcia no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Virra de Gràcia es compromet a la retirada o si escau bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Tampoc l’empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta.

S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. Així mateix, Virra de Gràcia es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Virra de Gràcia és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat de aquesta empresa. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Virra de Gràcia.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Virra de Gràcia de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera. Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són ​​propietat de Virra de Gràcia són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa.

Només apareixen al web de Virra de Gràcia a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona.


Dades del propietari:

D’acord amb el que estableix la llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s’informa als usuaris de www.virradegracia.cat que aquests són les dades del propietari d’aquest lloc web:

> Nom: Jordi Collell
> Direcció: C / Nil i Fabra 17, 08012 – Barcelona
> NIF / CIF / NIE: 47714715L
> Telèfon de contacte: 651 19 44 39
> Correu electrònic de contacte: hola@virradegracia.cat